Pavisam jauns Erasmus+ projekts "Sadarbības partnerība uzņēmējdarbības izglītībā inovācijas un zaļo jaunuzņēmumu attīstības sekmēšanai augstākās izglītības jomā" ietvers partnerību ar trim citām Eiropas universitātēm un to inkubatoriem - Austriju, Čehiju un Igauniju.

Projekts vērsts ilgtspējīgo risinājumu virzienā, universitāšu studentiem, absolventiem, pētniekiem un darbiniekiem piedāvājot iesaistīties prasmju pilnveides un pirmsinkubācijas programmā, iepazīt kolēģus no minētajām valstīm.

Projekta norise: 15.11.2022.-15.11.2024.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA220-HED-000090176, LU reģistrācijas Nr. ZD2022/21385. 

Projektu realizē četri partneri: Latvijas Universitāte (Biznesa inkubators), Tartu universitāte (biznesa inkubators "Startup Lab"), Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā (biznesa inkubators "Point One"), Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitāte (Startup centrs).

Vairāk informācijas: greenhexagon.eu.

Vairāk par pirmsinkubācijas programmu "Green HExagon" meklē šeit.