Prasmju darbnīcas

Ikviens interesents ir aicināts pieteikties prasmju darbnīcām, lai pilnveidotu un uzlabotu savas līderības, sadarbības un komunikācijas prasmes. Darbnīcas tiek organizētas tiešsaistē un tām nepieciešams iepriekš reģistrēties. Pēc visu darbnīcu veiksmīgas pabeigšanas, dalībniekiem tiek piešķirts sertifikāts.

Aktivitāte notiek ar Erasmus+ projekta "Sadarbības partnerība uzņēmējdarbības izglītībā inovācijas un zaļo jaunuzņēmumu attīstības sekmēšanai augstākās izglītības jomā" atbalstu. Projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA220-HED-000090176, LU reģistrācijas Nr. ZD2022/21385.