20 nedēļu pirmsinkubācijas programma

8 nedēļu posms

Inkubators realizē vispārēju 20 nedēļu pirmsinkubācijas programmu, komandas uzņemot rudens semestrī (septembra vidus-oktobra vidus). Pirmajā fāzē komandas strādā astoņas nedēļas, kuru laikā tiek nodrošinātas nodarbības par idejas validāciju, minimālo dzīvotspējīgo produktu, testēšanu un lietotāju atrašanu, cenu veidošanu u.c. Šīs fāzes laikā komandas tiekas ar uzņēmējiem “speeddating” ietvaros, kā arī apspriežas savā starpā, lai motivētu viens otru turpināt darbu pie idejas attīstības. Komandām vienmēr ir pieejams atbalsts un konsultācijas ar inkubatora darbiniekiem.

Astoņu nedēļu noslēgumā tiek rīkota “Demo diena”, kuras ietvaros īpaši izveidota komisija vērtē komandu darbu un sasniegto programmas laikā. Labākās komandas tiek virzītas uz programmas otro posmu - 12 nedēļu fāzi.

12 nedēļu posms

12 nedēļu programmā turpinās darbs pie iesākto ideju attīstīšanas. Šajā posmā komandas turpina iegūt jaunas zināšanas nodarbībās, iepazīstoties jau ar tādām tēmām kā produkta tirgus atbilstība un tirgus izpēte, uz lietotāju vajadzībām vērstu produktu veidošana, biznesa modeļi un ienākumu plūsmas, mārketings, tālākās iespējas idejas attīstībai u.c. Šajā fāzē komandas tiekas ar mentoriem un uzņēmējiem, kā arī savā starpā. Pēc 12 nedēļām, programmas noslēgumā, tiek rīkota “Demo diena”, kurā īpaši izveidota komisija izvērtē komandu sasniegto.

Kurš var kļūt par BI dalībnieku?

Šajā programmā aicinātas dažādas idejas un komandas. Komandas sastāvā jābūt vismaz vienam Latvijas Universitātes studentam, pārējie var būt absolveni, citu augstskolu pārstāvji vai interesenti. Programmas laikā iespējams mainīt komandas sastāvu un idejas virzienu.

Visas programmas laikā ikvienai komandai pieejams:

- koprades telpas Biznesa inkubatorā;

- foto un video studija;

- 3D printeris, lāzergriezējs;

- ražošanas telpas (vieta, kur novietot iekārtas, darboties patstāvīgi).