Sākusies pieteikšanās starptautiskai pirmsinkubācijas programmai "Green HExagon". Programma ir vērsta uz zaļajiem risinājumiem un nodrošina dalībniekiem platformu, lai iesaistītos dažādās aktivitātēs un apgūtu jaunas prasmes ilgtspējīgu problēmu risināšanai.

Ar saukli "ieraugi no cita skatpunkta" programmas mērķis ir nodrošināt atbilstošu vidi, kurā dalībnieki var piedalīties ideju izstrādē, veidot komandas, uzlabot savas līderības prasmes, kā arī apgūt jaunas, lai sasniegtu ilgtspējības, labklājības un klimata rīcības mērķus. 

Programma paredzēta komandām (līdz 5 dalībniekiem), kurām ir jaunas idejas vai kuras ir ideju izstrādes sākumposmā. Aktivitātei var pieteikties arī individuāli, jo programma sāksies ar ideju izstrādes un komandas veidošanas pasākumu, kur ikvienam būs iespēja atrast komandas dalībniekus. Ja aktivitātei piesakies individuāli, tev jābūt Latvijas Universitātes (LU) studentam, absolventam, pētniekam vai darbiniekam. Ja piesakies ar komandu, tad vismaz pusei no komandas dalībnieku jāpārstāv LU, bet pārējie var būt citu augstskolu studenti, absolventi vai darbinieki.

“Green HExagon” ir četrus mēnešus ilga tiešsaistes programma angļu valodā, kas sniedz atbalstu tādu ideju attīstīšanai, kuras risina dažādas ilgtspējas problēmas - no klimata un vides līdz izglītības un nevienlīdzības jautājumiem. Potenciālie dalībnieki aicināti iedvesmoties jaunu ideju radīšanai no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Dalībniekiem būs iespēja strādāt kopā un veidot komandas ar vēl trīs universitāšu studentiem, absolventiem un darbiniekiem - Tartu Universitāti, Čehijas Dzīvības zinātņu universitāti Prāgā un Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitāti. Programmas realizēšanai tiks piesaistīti starptautiski eksperti un mentori, kuri dalīsies ar zināšanām par dažādiem biznesa modeļiem, savas idejas prezentēšanu, produkta dizainu, mārketingu un citām tēmām. Programmas laikā labākajiem dalībniekiem būs iespēja klātienē apmeklēt Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitāti Austrijā, lai piedalītos trīs dienu treniņnometnē. Noslēgumā labākās komandas saņems līdz pat 5000 EUR grantu tālākai idejas attīstībai, piemēram, prototipa izstrādei, materiālu izmaksām vai konsultācijām.  

Pieteikšanās termiņš ir līdz 15. februārim, programma ilgs no 21. februāra līdz 13. jūnijam. Pieteikties var, izmantojot saiti: greenhexagon.eu/apply/.

Vairāk informācijas meklējiet greenhexagon.eu vai sazinieties ar organizatoriem, rakstot uz e-pastu hello@greenhexagon.eu. 

 

Projekta aktivitātes tiek organizētas ar Eiropas Savienības Erasmus+ projekta "Uzņēmējdarbības mācību partnerības, lai veicinātu inovāciju un zaļo jaunuzņēmumu attīstību augstākajā izglītībā" atbalstu, projekta Nr. 2022-1-LV01-KA220-HED-000090176, LU reģistrācijas Nr. ZD2022/21385. 

Programmu organizē četri partneri: Latvijas Universitāte (Biznesa inkubators), Tartu universitāte (biznesa inkubators "Startup Lab"), Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā (biznesa inkubators "Point One"), Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitāte (Startup centrs).

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem

Dalīties