SIMUSTAC vides simulācijas kamera

Ideja

Vides simulācijas kamera (inkubators) solās kļūt par lētāku un vairāk piemērotu mācību līdzekli dabaszinātņu nodarbībās skolās. Idejas autors plāno grantu izmantot eksperimentālu iekārtu partijas ražošanai. Kā vienu no savas idejas būtiskākajiem sasniegumiem Kalvis min ieguldījumu izglītībā. 

SIMUSTAC ir programmas "Studenta uzņēmēja gars" dalībnieki un savu biznesa ideju attīstīja LU Ekonomikas un vadības fakultātes studiju kursa "Uzņēmējdarbības ekonomika" laikā. Šogad kursa laikā studentu komandas saņēma arī 150 EUR idejas prototipa izveidei, un jūnijā notika kursa kulminācija – grantu konkurss, kura rezultātā četras studentu uzņēmēju komandas saņēma kopumā 11 063 EUR finansējumu no LU Biznesa ideju fonda mecenātiem biznesa idejas realizēšanai un iespēju četrus mēnešus attīstīt savu ideju LU studentu Biznesa inkubatorā.

 

Komanda

Kalvis Lauberts