Džentlmeņu spēle (3800 €)

Ideja

Atjautīga galda spēle līdz 10 cilvēku lielai draugu kompānijai latviešu valodā. Idejas autori ar granta palīdzību saražos galda spēles pirmo partiju, bet uzreiz pēc tās realizācijas strādās pie spēles analogu izveides Igaunijas, Lietuvas un Krievijas tirgum.

Džentlmeņu spēle ir programmas "Studenta uzņēmēja gars" dalībnieki un savu biznesa ideju attīstīja LU Ekonomikas un vadības fakultātes studiju kursa "Uzņēmējdarbības ekonomika" laikā. Šogad kursa laikā studentu komandas saņēma arī 150 EUR idejas prototipa izveidei, un jūnijā notika kursa kulminācija – grantu konkurss, kura rezultātā četras studentu uzņēmēju komandas saņēma kopumā 11 063 EUR finansējumu no LU Biznesa ideju fonda mecenātiem biznesa idejas realizēšanai un iespēju četrus mēnešus attīstīt savu ideju LU studentu Biznesa inkubatorā.

 

Komanda

Rihards Krasovskis
Aleksandrs Šošins

 

Vairāk info

www.facebook.com/Dzentlmenuspele