BOOKMOUNT (4205 €)

Ideja

Plaukts, kas ir domāts efektīvai grāmatu un žurnālu sakārtošanai uz galda un ko var izmantot kā grāmatzīmi. Iegūtais finansējums komandai palīdzēs saražot pirmo plauktu partiju, uzaudzēt klientu loku un attīstīt ieņemto biznesa virzienu.

BOOKMOUNT ir programmas "Studenta uzņēmēja gars" dalībnieki un savu biznesa ideju attīstīja LU Ekonomikas un vadības fakultātes studiju kursa "Uzņēmējdarbības ekonomika" laikā. Šogad kursa laikā studentu komandas saņēma arī 150 EUR idejas prototipa izveidei, un jūnijā notika kursa kulminācija – grantu konkurss, kura rezultātā četras studentu uzņēmēju komandas saņēma kopumā 11 063 EUR finansējumu no LU Biznesa ideju fonda mecenātiem biznesa idejas realizēšanai un iespēju četrus mēnešus attīstīt savu ideju LU studentu Biznesa inkubatorā.

Komanda

Edgars Bērziņš 
Pēteris Potapovs

 

Vairāk info

www.facebook.com/bookmounteu