“Green HExagon” projekta tiešsaistes pirmsinkubācijas programmas labākie dalībniekiem no 9. līdz 12.aprīlim piedalījās 3 dienu mācību nometnē Rīgā, Latvijā. Šogad nometnē piedalījās 58 dalībnieki no četrām valstīm - Latvijas, Igaunijas, Austrijas un Čehijas.

“Šogad Latvijas Universitātei bija tas gods organizēt un uzņemt projekta “Green HExagon” partnerus un dalībniekus Rīgā, lai īstenotu klātienes apmācības, kas bija veltītas mārketinga tēmai. Nometnē piedalījās programmas labākie dalībnieki, kas strādā pie savu biznesa ideju attīstības. Bija patiess prieks satikt dalībniekus klātienē, iepazīstināt ar Latvijas Universitāti un Latviju,” atzina Latvijas Universitātes (LU) Biznesa inkubatora vadītāja Liene Bērziņa.

Mācību nometnē studenti divas dienas darbojās mārketinga tēmai valtītās darbnīcās kopā ar pasniedzēju, uzņēmēju un doktora grāda pretendentu Imantu Krēziņu. Aizvadīja mentoringa sesiju kopā ar mentoriem no universitāšu inkubatora “UniLab” un Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla “LatBAN”. Kā arī nometnes dalībnieki piedalījās lekcijā par biznesa izveidi un investoru uzrunāšanu, kuru vadīja Voldemārs Bēdiķis. Pasākums neiztika arī bez dažādām sociālajām aktivitātēm un ekskursijām.

Projekta partneri no Latvijas Universitātes (LU Biznesa inkubatora), Tartu universitātes, Čehijas Dzīvības zinātņu universitātes Prāgā (biznesa inkubators "Point One") un Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitātes (Startup centrs) devās ekskursijā un pieredzes apmaiņā uz LU Cietvielu fizikas institūtu, piedalījās dažādās diskusijās un iepazīsies ar Latvijas Universitāti.

“Green HExagon” pirmsinkubācijas programma noslēgsies ar Demo dienu 12.jūnijā, kur komandas cīnīsies par 5000 eiro lielu grantu prototipu izstrādei, konsultācijām un mentoringam.

“Green HExagon” ir četrus mēnešus ilga tiešsaistes programma angļu valodā, kas sniedz atbalstu tādu ideju attīstīšanai, kuras risina dažādas ilgtspējas problēmas - no klimata un vides līdz izglītības un nevienlīdzības jautājumiem.

Par projektu:

Projekta aktivitātes tiek organizētas ar Eiropas Savienības Erasmus+ projekta "Uzņēmējdarbības mācību partnerības, lai veicinātu inovāciju un zaļo jaunuzņēmumu attīstību augstākajā izglītībā" atbalstu, projekta Nr. 2022-1-LV01-KA220-HED-000090176, LU reģistrācijas Nr. ZD2022/21385.

Programmu organizē četri partneri: Latvijas Universitāte (Biznesa inkubators), Tartu universitāte, Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā (biznesa inkubators "Point One"), Vīnes Noištates Lietišķo zinātņu universitāte (Startup centrs).

Šis projekts ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Dalīties