Latvijas Universitātes (LU) Biznesa inkubatora dalībnieki ir izveidojuši tehnoloģiju jaunuzņēmumu “OG Sense”. Uzņēmums izstrādā optisko gāzu sensoru, kas nosaka amonjaka līmeni gaisā. Unikālā tehnoloģija ir radusies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskā projekta rezultātā, kurā tika pētīts dažādu polimēru pielietojums fotonikā.

Projekta laikā pētnieku komanda atklāja, ka slēdža ierīces dizains, papildus savai pamatfunkcijai, var darboties arī kā temperatūras sensors un gaistošu vielu detektors. Tika secināts, ka šī tehnoloģija var piedāvāt ātru un ļoti precīzu metodi organisko šķīdinātāju koncentrācijas mērīšanai gaisā.

Tā kā amonjaka un citu gāzu mērītāji ir nišas produkts, veicot izstrādi un apspriežoties ar dažādiem sensoru tehnoloģiju ražotājiem, komanda precīzi definēja šīs tehnoloģijas mērķa tirgu. Gala patērētāji ir dzīvnieku fermu īpašnieki vai apsaimniekotāji, tomēr tie nav komandas tiešie klienti. Veicot tirgus izpēti, komanda secināja, ka fermu apsaimniekotāji dažādus sensorus iegādājas kopā ar ventilācijas sistēmu, tādēļ, lai produkts nokļūtu pie gala patērētāja, ir jāspēj nodrošināt ne tikai sensors, bet arī visa sistēma. Šī iemesla dēļ komandas tiešais klients ir šo sistēmu uzstādītājs.

Interese no industrijas pārstāvju puses ir liela, to apliecināja izstādē “EuroTier 2022” satiktie speciālisti, kā arī vēl vairākus mēnešus pēc izstādes saņemtās ziņas no uzņēmumiem, kuri vēlas produktu notestēt. Tāpēc šobrīd vislielākās pūles tiek liktas darbā pie paša sensora izstrādes, lai to varētu nosūtīt potenciālajiem klientiem.

Uzņēmumu “OG Sense” izveidoja dažādu profesiju pārstāvji. Komandā ir četri zinātniskie eksperti no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, kā arī vairāki biznesa attīstības pārstāvji ar pieredzi pārdošanā, mārketingā un zinātniski ietilpīgu tehnoloģiju komercializācijā.

“OG Sense” saņēma EUR 8000 grantu studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivālā “Icebreakers’22”, kas palīdzēja komandai paātrināt tehnoloģijas izstrādi. Uzņēmums jau ir veicis pirmo testu reālā vidē un saņemtie rezultāti ir daudzsološi.

Par inkubatoru 

Inkubators ir izveidots un darbojas, pateicoties mecenātu, Latvijas Universitātes un LU BVEF atbalstam. LU Biznesa ideju fondu atbalsta Latvijas un ārzemju uzņēmumi un privātpersonas, kuru vidū ir Džons Medveckis, Driehaus ģimene, LMT Retail&Logistics, Inbox.lv, 4finance, Accenture Baltics, Luminor Latvija, Evita Lune, Aija Lāce u.c. Mecenātu ieguldījumus LU Biznesa ideju fondā administrē Latvijas Universitātes fonds, kas ir respektabla filantropijas organizācija un rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Dalīties