Komandas, kuras šobrīd piedalās LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” pavasara 16 nedēļu fāzē, ir aicinātas pieteikties un piedalīties "Demo dienā", kurā tiks izlemts, kuras trīs komandas saņems naudas balvas.

"Demo diena" norisināsies 28. jūlijā, sākums plkst. 17:00, klātienē LU Biznesa inkubatora telpās, Aspazijas bulvārī 5.  

Komandām, kuras vēlas piedalīties "Demo dienā", ir nepieciešams iesūtīt atskaiti, kurā apraksta paveikto šajā 16 nedēļu periodā, un pieteikumu dalībai "Demo dienā". Abus dokumentus elektroniski iesniedz līdz 21. jūlija plkst 12:00, nosūtot uz epasta adresi biznesainkubators@lu.lv.

Atskaites formu un pieteikumu iespējams atrast nolikuma "PIRMSINKUBATORA PROGRAMMAS 16 NEDĒĻU POSMA NOSLĒGUMA KONKURSA VIENREIZĒJO STIPENDIJU PAR GODALGOTU VIETU NOLIKUMS” pielikumā. 

Katrai komandai ir jāsagatavo prezentācija, kurā iekļauj:

- biznesa modelis;

- biznesa ideja, problēma, ko tā risina;

- idejas inovāciju līmenis;

- tirgus lielums  un tā attīstība pēdējos gados (iekļaujot salīdzinājumu ar konkurentiem);

- komanda, tās dalībnieku kompetences;

- līdzšinējā attīstība un  izdarītais 16 nedēļu posmā;

- biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko komanda virzās.

Katrai komandai būs dotas 5 minūtes prezentācijai. Prezentācija jāiesūta līdz 28. jūlijam plkst. 14.00.

Komandas un to prezentācijas vērtēs komisija, kuras sastāvā ir LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja Māra Birzniece, LU lektore un pētniece, Mg. B.A. Kristīne Bērziņa, projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” koordinators Kārlis Kivlenieks, LTRK Jaunuzņēmumu padomes priekšsēdētāja vietniece Marta Rautenšilde, studijas “Glass Point” līdzīpašniece Ieva Zemīte un “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” valdes loceklis Uldis Dzērve.

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu, vērtējot 5 ballu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

- Biznesa modelis;

- Idejas inovāciju līmenis;

- Tirgus lielums un biznesa izaugsmes potenciāls;

- Komandas atbilstība;

- Realizācijas iespējamība;

- Līdzšinējā attīstība.

Pēc visu komandu izvērtēšanas, komisija lemj par to, kurām no komandām piešķirt naudas balvas. Naudas balvu apmērs noteikts nolikumā

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā: Māra Birzniece, biznesainkubators@lu.lv.

Balvu finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts „Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318. 

Dalīties