Komandas, kuras šī gada rudenī uzsāka dalību LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 8 nedēļu fāzē, ir aicinātas pieteikties un piedalīties "Demo dienā", kurā tiks izlemts, kuras komandas turpinās savu dalību inkubatorā un kuras trīs komandas saņems naudas balvas.  

"Demo diena" norisināsies 21. decembrī, sākums plkst. 17.30, tiešsaistes režīmā LU studentu Biznesa inkubatora Facebook lapā. 

Komandām, kuras vēlas piedalīties "Demo dienā", ir nepieciešams iesūtīt atskaiti, kurā apraksta paveikto šajā 8 nedēļu periodā, un pieteikumu dalībai "Demo dienā". Abus dokumentus līdz 15. decembrim plkst. 23.59 iesniedz elektroniski, nosūtot uz epasta adresi biznesainkubators@lu.lv.

Atskaites formu un pieteikumu iespējams atrast nolikumu “Pirmsinkubatora programma” un ““Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 8 nedēļu programmas noslēguma konkursa vienreizējo stipendiju par godalgotu vietu” pielikumā. 

Katrai komandai ir jāsagatavo prezentācija, kurā iekļauj:

- biznesa ideja, problēma, ko tā risina un tirgus lielums (iekļaujot salīdzinājumu ar konkurentiem);

- komanda, kompetences;

- līdzšinējā biznesa idejas validācija;

- projekta atskaites punkti, iekļaujot informāciju par izdarīto 8 nedēļu posmā un plānoto tālāk; 

- biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko komanda virzās.

Katrai komandai būs dotas 3 minūtes prezentācijai. Prezentācijas jānosūta uz e-pasta adresi biznesainkubators@lu.lv līdz 21. decembra plkst. 14.00.

Komandas un to prezentācijas vērtēs komisija, kuras sastāvā ir LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja Māra Birzniece, projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vecākais eksperts Kārlis Kivlenieks, “SmartLaws” izpilddirektore Marta Matisone, studijas “Glass Point” līdzīpašniece Ieva Zemīte, “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” valdes loceklis Uldis Dzērve un Latvijas Universitātes lektore un pētniece Kristīne Bērziņa.

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru komandu, vērtējot 5 ballu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

- Biznesa modelis;

- Idejas inovāciju līmenis;

- Tirgus lielums;

- Idejas validācija;

- Komandas atbilstība.

Pēc visu komandu izvērtēšanas, komisija lemj par to, kurām no komandām piešķirt naudas balvas. Naudas balvu apmērs noteikts nolikumā. 

Balvu finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts „Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”, ID Nr. 1.1.1.3/18/A/007, LU reģistrācijas Nr. ESS2019/318. 

Komandas, kuras nepiedalās "Demo dienā" vai arī komisijas vērtējumā nav labāko 15 komandu sarakstā, tiek izslēgtas no tālākas dalības LU studentu Biznesa inkubatorā. 

 

Dalīties