Noslēdzoties Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatora pavasara programmai, Demo dienā savu padarīto prezentēja 10 komandas. Komisija naudas balvas piešķīrusi trim labākajām komandām, kopā veidojot 11 000 EUR lielu atbalsta fondu.  

Pagājušajā nedēļā LU studentu Biznesa inkubatorā norisinājās 16 nedēļu programmas noslēgums jeb Demo diena. Tās laikā savas idejas attīstību un sasniegto prezentēja 10 komandas, taču naudas balvas piešķirtas trim labākajām komandām.

“Komandas, kuras uzvarēja šajā programmā, parādīja ļoti labu sniegumu. Ar savu motivāciju, komandas darbu un savstarpējo atbalstu dalībnieki spēja uzrādīt vislabākos rezultātus, pat izdarot vairāk, nekā programmas sākumā bija nolikuši,” tā par uzvarētājiem saka LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja Māra Birzniece.

Pirmās vietas un 5000 EUR naudas balvas ieguvēji, komanda “Digitālais pārvaldnieks”, ir īres un nomas objektu pārvaldniecības platforma. Tas ir jauns laikmets nekustamo īpašumu pārvaldniecības apakšnozarēs, kas nomaina aizvēsturisko Excel sistēmu. "Esam gandarīti par paveikto šīs programmas laikā. Viss, ko mēs darījām, bija ieguldījums mūsu komandas attīstībā un rezultāti jau ir redzami, esam izveidojuši darboties spējīgu platformu. Šis ir tikai viens solis mūsu idejas attīstībā, jo neapstāsimies pie sasniegtā," tā par uzvaru un dalību programmā saka komandas pārstāvis Dāvids Svēte.

Otrās vietas un 3500 EUR naudas balvas ieguvēji ir komanda “IPProtection”, kuri izstrādā dabai draudzīgu un nekaitīgu produktu jeb antiatogēnos pārklājumus virsmām, kas palīdz cilvēkiem efektīvāk izvairīties no patogēnu izraisītām saslimšanām darba vietās un izglītības iestādēs.

Trešās vietas un 2500 EUR naudas balvas ieguvēji ir komanda “Team Voila”, kura veido foto orientēšanās maršrutus un šobrīd jau ir izstrādājusi 22 maršrutus Latvijas haipa ietvaros. Programmas laikā dalībnieki paspēja izstrādāt savu aplikāciju, kura jau aktīvi darbojas. Pirmsinkubācijas laikā komanda saņēma naudas balvu 3500 EUR apmērā.

Uzvarētāju vidū ir studenti no LU Juridiskās fakultātes, Ķīmijas fakultātes, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Datorikas fakultātes.

Balvu fonds Demo dienas pasākuma ietvaros tiek nodrošināts, pateicoties ERAF līdzfinansētajam projektam Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”. 

LU studentu Biznesa inkubators ir izveidots un darbojas, pateicoties mecenātu, Latvijas Universitātes un LU BVEF atbalstam. Mecenātu ziedojumus administrē LU fonds.

 

Dalīties