Latvijas Universitātē kopš 2019. gada ar panākumiem tiek īstenota programma “Inovāciju granti studentiem”, kuras mērķis ir sekmēt studējošo inovācijas spēju, kā arī risināt uzņēmējiem un sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, lai vairotu Latvijas starptautisko konkurētspēju un labklājību.

Lai tas izdotos, ir nepieciešams privātpersonu un uzņēmēju atbalsts. Īpaši ceram un paļaujamies uz LU darbinieku, studentu un absolventu atsaucību, atbalstot jaunos talantus ceļā uz panākumiem. Ziedo www.ziedot.lu.lv

Programmas ietvaros paredzētās aktivitātes un rezultāti līdz 2022. gadam:

  • Programmā iesaistītie studenti – 3000
  • Īstenotie lietišķie pētījumi - 10
  • Radītās inovācijas – 100
  • Inovāciju prakses vietas – 300
  • LU studentu Biznesa inkubatora dalībnieku skaits - 200
  • Icebreakers festivāls – 4 pasākumi un 1500 dalībnieki
  • Jauno tehnoloģiju & inovāciju diena – 4 pasākumi un 1000 dalībnieku
  • Hakatoni un inovāciju kursi - 50

Atbalsti talantīgus studentus un piedalies inovāciju tapšanā!

Veiksmes stāstus klausies Radio NABA un lasi: https://www.lumic.lu.lv/inovaciju-granti-studentiem/radio-naba-raidijumu-cikls/

Vairāk par programmu: https://www.lumic.lu.lv/projekti/latvijas-universitates-inovaciju-granti-studentiem/

Programma tiek līdzfinansēta no ERAF projekta "LU Inovāciju granti studentiem"

Par LU fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties