9.oktobrī norisināsies Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatora rīkotais studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāls “Icebreakers’20”, kurā šogad iesaistās universitātes gan no Latvijas, gan Lietuvas.

Kā ierasts, festivāla ietvaros, Latvijas Universitātes Studentu Biznesa inkubators, rīko grantu konkursu inkubatora pašreizējiem un jaunajiem dalībniekiem, kurā būs iespēja iegūt līdz 10 000 EUR tālākai biznesa attīstībai.

Pieteikties konkursā ir aicināti 2019./2020.ak.gada sezonas inkubatora dalībnieki un biznesa ideju autori, kuri vēlās iestāties inkubatorā jaunajā sezonā 2020./2021.ak.gadā. Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 10 000 EUR, ko plānots sadalīt starp vislabāk attīstītajām un dzīvotspējīgākajām biznesa idejām.

Biznesa ideju autori var pieteikties dalībai konkursā līdz 4.oktobrim, aizpildot pieteikumu festivāla mājaslapā. Uz festivāla skatuves uzstāties un savu ideju prezentēt iespēja būs10 labākie ideju autori un viņu komandas. Grantu konkurss sāksies plkst.16:30 (Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3).  Visas komandas prezentēs savus projektus Konkursa vērtēšanas komisijai, ko veido īpaši uzaicināta žūrija.

Grantu konkurss notiek, pateicoties 2014. gadā izveidotajam "Biznesa ideju fondam", kas bija inkubatora lielākā mecenāta Džona Medvecka iniciatīva, kuru toreiz un arī turpmāko gadu laika ir atbalstījuši Driehaus ģimene, LMT Retail&Logistics, Inbox.lv, un citi uzņēmumi un privātpersonas. Ziedojumus administrē Latvijas Universitātes fonds.

Sagatavošanās konkursam.

5 minūšu prezentācijā jāiekļauj sekojošas sastāvdaļas:

  1. Biznesa ideja; problēma, ko tā atrisina;

  2. Komanda, un komandas kompetences;

  3. Konkurenti un konkurētspējīgā priekšrocība;

  4. Nepieciešamais finansējuma un finansējuma izlietojuma mērķis;

  5. Atskaites punkti un termiņi, lai sasniegtu mērķi;

  6. Biznesa ilgtermiņa attīstības scenārijs, uz ko virzāties;

Prezentācija jāgatavo angļu valodā.

Pēc katras prezentācijas, vērtēšanas komisijai būs 3min jautājumiem.  

  • Vērtēšana un rezultātu paziņošana

Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē pretendentus pēc pieteikuma, prezentācijām un atbildēm uz jautājumiem klātienē, katru komandu vērtējot 5 baļļu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

- Jaunieveduma līmenis

- Izaugsmes potenciāls

- Konkurētspēja

- Komandas atbilstība

- Realizācijas iespējamība

Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc Konkursa vērtēšanas komisijas apspriedes - tajā pašā dienā, 9.oktobrī, plkst.18:45 festivāla noslēguma ceremonijas laikā.

Komandas, kas saņems grantu, noslēgs līgumu ar Latvijas Universitātes fondu. Ņem vērā, komandām, kuras saņems grantu, uz līguma parakstīšanas brīdi, būs jābūt sastāvā vismaz 50% LU studentu, pētnieku vai pēdējo 2 gadu absolventiem. 

Detalizēti Biznesa ideju fonda konkursa noteikumi ir atrodami Biznesa ideju fonda nolikumā.

N.B. Ja uz grantu konkursu pieteiksies vairāk nekā 10 pretendenti, mēs rīkosim priekšatlasi, uz kuru tiks uzaicināti visi pretendenti. Priekšatlase notiks 5.oktobrī plkst.16:30, tiešsaistē. Pēc visu prezentāciju noklausīšanās, tās pašas dienas vakarā komandas saņems rezultātus par to, kuras no tām ir uzaicinātas prezentēt savu ideju Icebreakers'20 festivāla laikā. 

Dalīties