Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zaļo Tehnoloģiju inkubators sniedz atbalstu tehnoloģiju ietilpīgiem jaunuzņēmumiem

13.02.2018.

2014.gada jūlijā durvis vērā Zaļo Tehnoloģiju inkubators (turpmāk - ZTI), ar mērķi sniegt atbalstu tehnoloģiju ietilpīgiem jaunuzņēmumiem, sekmējot to strauju attīstību.

Ja skaita kopš ZTI pirmās darbības dienas, tad 2018. gada janvārī ir pagājuši tieši 35 mēneši, kopš ZTI darbības uzsākšanas. Lai gan ārvalstu prakse rāda, ka trīs gadu periods ir pārlieku īss laika periods, lai būtu iespējams izvērtēt uz tehnoloģijām balstītu inkubatora darbības rezultātus, ZTI gadījums ir pierādījis, ka pat mazāk kā trīs gadu laika periodā var demonstrēt vērā ņemamus rezultātus.

Kā vērtēt inovāciju veicinošas organizācijas, vai šajā gadījumā inkubatora darbības rezultātus? Vērtēšanas prakses atšķiras gan starp valstīm, gan reģioniem un izmantotās metrikas ietekmē virkne dažādu faktoru. Tomēr, vairumā gadījumu vērtējot inkubatoru darbības rezultātus, tiek ņemta vērā atbalstu saņēmušo jaunuzņēmumumu spēja piesaistīt turpmākās investīcijas un īstenot liela apjoma uzņēmējdarbību.

Ja vērtējam ZTI darbību šādā šaurākā skatījumā, tad kādi ir ZTI ‘absolventu’ panākumi, un svarīgākais – vai Latvijas Universitātei ir pamats lepoties, ka tā ir viena no ZTI dibinātājām?

-       Pirmām kārtam, no ZTI atbalstītajām 153 komandām (gan jau dibinātiem uzņēmumiem, gan komandām, kuras vēl tikai apsvēra iespēju dibināt uzņēmumu) 59 komandas bija no kādas no Latvijas universitātēm vai augstskolām un šīm, 21 komanda bija cieši saistīta ar Latvijas Universitāti. Tātad, no visām ZTI atbalstītajām komandām, nepilni 14% pārstāvēja Latvijas Universitāte,

-       Otrām kārtām, svarīgākais rādītājs ir jaunuzņēmumu spēja piesaistīt privātā kapitāla  investīcijas. Kā zinām, privātie investori izvirzi ļoti augstus kritērijus uzņēmumiem un viņu primārais mērķis ir pelnīt. Tātad, ja uzņēmumā ir ieguldījis privātais investors, ir pamats uzskatīt, ka uzņēmuma ir izaugsmes potenciāls.

Ar šī kritērija izpildi, Latvijas Universitāte var būt īpaši lepna, jo ZTI veiksmīgākie uzņēmumi ir ļoti cieši saistīti ar Latvijas Universitātes zinātnisko un akadēmisko personālu un veiksmīgi turpina sadarboties ar Latvijas Universitāti līgumpētījumu veidā.

 

Uzņēmuma nosaukums

Privātās investīcijas apjoms

Darbības joma

 

 

 

Alina

550 000 EUR

Māla piedevas būvmateriālu ražotājiem, ilgtspējīgu, videi un cilvēku veselībai draudzīgu būvmateriālu ražošanai.

 

 

 

CENOS

95 000 EUR

Pieejama inženiermodelēšanas platforma maziem un vidēja izmēra uzņēmumiem

 

 

 

Alternative Plants

 

100 000 USD

No biotehnoloģiski pavairotas augu šūnu biomasas iegūti  ekstrakti to pielietojumam kosmētikas un biofarmācijas produktos.

 

Lai gan uz starptautiskā fona investīciju apjoms līdz pus miljonam EUR nav minams kā ļoti augstas ievērības cienīgs, nepieciešams ņemt vērā, ka visi šie uzņēmumi ZTI sāka darboties nulles līmenī – tas ir, ZTI tika uzņemta tikai komanda, pat bez esoša uzņēmuma un tikai ar ieceri, ka varētu uzsākt uzņēmējdarbību. Visi iepriekš minētie uzņēmumi vēl trīs gadus iepriekš pat nebija dibināti un panākumi ir sasniegti ar ļoti intensīvu darbību.

 

 

 

SIA “Green Industry Innovation Center” (Zaļo Tehnoloģiju inkubators), Ekonomikas Ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) līguma par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projekta “Zaļo tehnoloģiju inkubators” ietvaros.