Noslēdzoties Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatora “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubācijas” programmas astoņu nedēļu posmam, “Demo dienas” ietvaros labākajām komandām piešķirtas naudas balvas.

7. aprīlī “Demo dienā” 12 komandas, kuras aktīvi strādājušas pie savas biznesa idejas astoņu nedēļu posmā, cīnījās par iespēju turpināt dalību 16 nedēļu posmā. Trim labākajām komandām tika piešķirtas naudas balvas, kopā veidojot 3075 EUR atbalsta fondu.

Pirmo vietu un 1575 EUR savas biznesa idejas tālākai attīstībai ieguva komanda “AirPage”. Komandas piedāvātais produkts ir sensoru sistēma ar profesionāla līmeņa sensoriem ikdienas vides un atmosfēras novērtēšanai. Ierīce, kura apveltīta ar skaistu daudzfunkcionālu ēpapīra ekrānu, dažādām smart home integrācijām un funkcijām. 

komandas pārstāvis Kārlis Valainis min: “Žūrijas augstais vērtējums patiesi dod gandarījumu un dzinējspēku turpināt idejas attīstību un redzēt, kur nonāksim ar šīs ieceres attīstīšanu!”

Otro vietu un 1000 EUR saņēma komanda “FISH-E”. Komanda izstrādā ierīci, kas padara akvārija uzturēšanu un iegādāšanos pēc iespējas vienkāršāku. Iegūtie dati parāda aktuālu un uztveramu informāciju, kā arī pastāsta, vai akvārija iemītnieki spēj savā starpā sadzīvot. Ierīce savienojama ar komandas izstrādāto mājas lapu, aplikāciju, vai interaktīvā infrastruktūru, ko var izvietot jebkurā zoo-preču veikalā.

Visbeidzot, par trešās vietas un 500 EUR ieguvējiem kļuva “MuzEJo”. Komandas mērķis ir attīstīt memoriālo muzeju lietotni - gidu, kurā ar QR kodu skenēšanas palīdzību jebkurš muzeju apmeklētājs var kultūrvēsturisko mantojumu ieraudzīt jaunā gaismā. Ar spēļu un citu uzdevumu palīdzību varēs ieskatīties muzeju personību dzīvju interesantās detaļās.

“Liels paldies komandām un komisijai  par dalību Demo dienā! Bija liels prieks sekot līdzi komandu izaugsmei šo 8 nedēļu garumā un tagad priekšā divreiz vairāk darba,” tā uz Demo dienu atskatās Māra Birzniece, LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja.

Uzvarētāju vidū ir studenti no dažādām Latvijas Universitātes fakultātēm - Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, Datorikas fakultātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, kā arī citām Latvijas augstskolām.

No 12 komandām, kuras “Demo dienas” ietvaros prezentēja savas idejas, dalību inkubatorā turpinās 10. Piedaloties 16 nedēļu programmas fāzē, komandām būs iespēja saņemt atbalstu no mentoriem un dažādu nozaru ekspertiem, piedalīties inkubatora rīkotajās aktivitātēs, iegūt finansiālu atbalstu prototipu izstrādei un saņemt ikmēneša stipendijas studentiem.

Balvu fonds Demo dienas pasākuma ietvaros tiek nodrošināts, pateicoties ERAF līdzfinansētajam projektam Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

LU studentu Biznesa inkubators ir izveidots un darbojas, pateicoties mecenātu, Latvijas Universitātes un LU BVEF atbalstam. Mecenātu ziedojumus administrē LU fonds.

Dalīties