Studentiem, kuri šobrīd piedalās LU studentu Biznesa inkubatora realizētajā “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” 12 nedēļu fazē, ir iespēja pieteikties un saņemt ikmēneša stipendijas.

Stipendijai tiek aicināti pieteikties tie studenti, kuri piedalās LU studentu Biznesa inkubatora programmas 12 nedēļu posmā un kuriem vidējā svērtā atzīme iepriekšējā akadēmiskajā semestrī nav zemāka par 7 ballēm un pieteikšanās brīdī pretendentam nav akadēmiskie parādi. Stipendijai var pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas students.

Stipendijas apmērs bakalaura un maģistra līmeņa studentiem ir 200 EUR mēnesī, bet doktorantūras studentiem - 228 EUR.

Lai pieteiktos, pretendentam ir jāaizpilda pieteikums un līdz 20. janvāra plkst.16.00 tas jānosūta uz biznesainkubators@lu.lv. Visus pieteikumus izvērtēs komisija un nedēļas laikā sniegs pretendentiem atbildi.

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru pretendentu, vērtējot piecu baļļu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

  • pārstāvētās komandas ideja;
  • pretendenta loma komandā;
  • pretendenta plānotais laika ieguldījums komandas mērķa īstenošanai nākamajos divos mēnešos no pieteikšanās brīža un plānotās aktivitātes;
  • komandas kopējie mērķi nākamajiem diviem mēnešiem.

Lai stipendiju saņemtu visas programmas garumā, katra mēneša beigās studentiem būs jāiesniedz atskaite par izdarīto un to, kas ir plānots turpmākā mēneša laikā. 

Ar stipendiāta pienākumiem,  pieteikšanās kārtību un pieteikumu izvērtēšanu var iepazīties stipendiju nolikumā

Stipendijas tiek nodrošinātas, pateicoties ERAF līdzfinansētajam projektam Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

 

Dalīties