Dalībniekiem no komandām, kuras veiksmīgi izgājušas trīs mēnešu pirms-inkubācijas programmu un turpina savu dalību deviņu mēnešu programmā, LU studentu Biznesa inkubators piedāvā iespēju iegūt ikmēneša stipendiju.

 

No 2019. gada rudens LU tiek realizēts projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007), kura mērķis ir sekmēt LU studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu. Studenti, kuri piedalās projekta aktivitātēs, var pretendēt uz ikmēneša stipendijām, kas bakalaura un maģistra līmeņa studentiem ir 200 EUR mēnesī, bet doktorantūras studentiem - 228 EUR.

 

Šobrīd stipendijai tiek aicināti pieteikties tie studenti, kuri piedalās deviņu mēnešu inkubācijas posmā LU studentu Biznesa inkubatorā, studenta vidējā svērtā atzīme iepriekšējā akadēmiskajā semestrī nav zemāka par 7 ballēm un pieteikšanās brīdī pretendentam nav akadēmiskie parādi. Stipendijai var pieteikties jebkuras Latvijas augstskolas students.

Lai pieteiktos stipendijai, studentiem līdz 29. aprīļa plkst. 15.00 uz LU studentu Biznesa inkubatora epastu (biznesainkubators@lu.lv) jāatsūta aizpildīts pieteikums (pieteikumu iespējams lejupielādēt šeit). Pirms tam visi studenti tiek aicināti iepazīties ar “Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmas” projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” stipendiju nolikumu. 

Visus pieteikumus izvērtēs komisija, kas sastāv no  LU studentu Biznesa inkubatora vadītāja (komisijas priekšsēdētājs), projekta 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” vadītājas, piesaistītiem ekspertiem un jaunuzņēmumu dibinātājiem, kopā  cilvēku sastāvā.

Komisijas locekļi individuāli izvērtē katru pretendentu, vērtējot to piecu baļļu sistēmā, kur 1 ir zemākais un 5 augstākais vērtējums pēc šādiem kritērijiem:

  • Pārstāvētās komandas ideja;
  • Pretendenta loma komandā;
  • Pretendenta plānotais laika ieguldījums komandas mērķa īstenošanai, nākamajos divos mēnešos no pieteikšanās brīža, un plānotās aktivitātes;
  • Komandas kopējie mērķi nākamajiem diviem mēnešiem.

 

Stipendija tiks piešķirta uz 2 mēnešiem, pēc kuriem visiem stipendiju ieguvējiem vajadzēs uz to pieteikties atkārtoti, konkurējot ar citiem pretendentiem, kuri arī būs pieteikušies uz stipendiju. Piesakoties uz stipendiju atkārtoti, pretendentiem papildus tiks izvērtēts viņu paveiktais pēdējo 2 mēnešu laikā un viņu iesaiste LU studentu Biznesa inkubatora rīkotajās aktivitātēs.

 

Stipendijas tiek nodrošinātas, pateicoties ERAF līdzfinansētajam projektam Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

Dalīties