Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika sadarbībā ar Latvijas Universitāti aicina uzņēmumus piedalīties inovāciju platformas “Demola Latvia” 2020. gada pavasara sezonā, piedāvājot starpdisciplinārām studentu komandām radīt inovatīvus risinājumus uzņēmuma izaicinājumam, kas saistīti ar tehnoloģiju straujo attīstību.

Jaunu tehnoloģiju izpratnei un izmantošanai jākļūst par pamatprasmi, ņemot vērā to straujo attīstību un faktu, ka arvien vairāk ikdienas procesu tiek organizēti un vadīti digitāli. Tādēļ "Demola Latvia" aicina uzņēmumus inovāciju platformai pieteikt problēmsituācijas, kas sasaucas ar šo tendenci. Uzņēmumi savu dalību programmā var pieteikt, klikšķinot šeit, vai sazinoties ar programmas īstenotājiem, piemēram, koordinatori Līgu Jupatovu.

"Demola Latvia" ir sadarbības platforma studentiem, uzņēmumiem un universitātēm, kas dod iespēju studentiem strādāt uz rezultātu orientētā reālā biznesa vidē, bet uzņēmumiem – bez augsta finansiāla riska, izmantojot atvērtās inovācijas modeli un dizaina domāšanas principus, ienest kompānijā jaunas kompetences un idejas, kuras ikdienā traucē radīt nepieciešamība visu uzmanību veltīt prioritārajiem procesiem. Piedaloties programmā, uzņēmumi var iegūt inovatīvus un nākotnes tendencēm atbilstošus risinājumus, informāciju par klientu vēlmēm un vajadzībām, kā arī veidiem, kā piesaistīt un noturēt darbiniekus. Dalība "Demolā" uzņēmumiem arī palīdz veidot modernas un inovatīvas kompānijas tēlu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par sadarbības platformu studentiem, uzņēmumiem un universitātēm "Demola Latvia", RTU Dizaina fabrika 16. decembrī aicina uzņēmumus uz uzziņu dienu. 16. decembrī arī plānots rudens sezonas noslēguma pasākumus, kurā starpdisciplināras vietējo un starptautisko studentu komandas prezentēs inovatīvos risinājumus astoņu uzņēmumu definētām problēmsituācijām, kas sasaucas ar galveno tendenci – "gudrāki" produkti un pakalpojumi. Šajā sezonā risinājumi tiek izstrādāti tādiem pazīstamiem uzņēmumiem un zīmoliem kā "T2T", "CatchBox", "Ette Tete", "PEPI RER", "Latvijas Pasts", "Vizulo", "Cyberme" un "Mežpils alus".

""Demola Latvia" mērķis ir radīt inovatīvus risinājumus uzņēmumu problēmjautājumiem, kas būs lietderīgi un izmantojami pēc pieciem un vairāk gadiem. Lai to īstenotu, nepieciešama gan brīvība ģenerēt idejas, gan definēti noteikumu, nepārtraukta pielāgošanos izmaiņām un tajā pašā laikā spēja pievērsties detaļām praktisko nodarbību laikā," saka Jupatova, uzsverot "Demola Latvia" komandas profesionalitāti.

"Demola Latvia" ir daļa no ERAF līdzfinansēta projekta "RTU inovāciju granti studentiem", kas vērsts uz studentu inovatīvās domāšanas un uzņēmējspēju attīstību. No šā gada studenti par dalību programmā var saņemt arī 200 līdz 228 eiro lielu ikmēneša stipendiju.

Studenti izmaiņas vērtē pozitīvi, uz rudens sezonu pieteicās rekordliels dalībnieku skaits – 198 studenti no 15 augstskolām. Tas ļāva "Demola Latvia" organizētājiem izvēlēties 40 zinošākos un motivētākos studentus. Pirmo reizi programmā darbojas divi doktorantūras studenti.

Programma ilgst trīs mēnešus (no oktobra līdz decembrim), kuru laikā komandas izstrādās inovatīvus risinājumus uzņēmumu definētām problēmsituācijām. Komandām tiks nodrošinātas lekcijas un praktiskās nodarbības, dažādu nozaru ekspertu, mentoru un komandas koordinatoru atbalsts, kā arī infrastruktūra risinājumu izstrādei. Ja studentu idejas un izstrādātais risinājums uzņēmumam būs noderīgs, tas tiks licencēts.

2020. gada pavasara sezonas dalībuzņēmumi tiks atlasīti līdz decembra beigām, studentu atlase notiks janvāra beigās un komandu darbs tiks uzsākta februāra vidū, bet noslēgsies – maija vidū.

 

 

Dalīties