LU Inovāciju grantu projekts

Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem.

Projekta plānošanā par pamatu ņemta Latvijas Universitātes attīstības stratēģija, fakultāšu darbības izvērtējums un identificētās nozares aktualitātes, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātes un mērķi, kā arī Latvijas politikas plānošanas dokumenti.

No 2019. gada rudens, LU studentu Biznesa inkubators realizē vairākas aktivitātes projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros, kas ir:

  • Icebreakers festivāls - ikvienam interesentam par brīvu ir iespēja pievienoties jau notiekošiem festivāla iesildošajiem pasākumiem (praktiskām darbnīcām, diskusijām un prezentācijām), kā arī piedalīties 10 000 EUR grantu konkursā un satikt citus aktīvus un motivētus jauniešus. Pasākumā līdz šim iesaistīti vairāk kā 1000 studentu.
  • Brīvās pieteikšanās pirmsinkubācijas programma – 24 nedēļu garumā iespēja studentiem piedalīties ar savu ideju, attīstot to un saņemot stipendiju.

Ar finansiālo atbalstu, kas tiek saņemts projekta ietvaros, tiek veicināta Studentu inovāciju spēju attīstība, rīkojot inovācijas atbalstošos informatīvos pasākumus, veidojot komandas, veicot prototipu izstrādes pirmsinkubācijas fāzē, kā arī studentu uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību. Studenti, saņemot finansiālu atbalstu, spēj attīstīt savas idejas daudz plašākā līmenī, kā arī izprast biznesa vidi un faktorus, kas ietekmē darbošanos šajā jomā.