8 nedēļu programma

Inkubators realizē divas programmas mācību gada laikā, komandas uzņemot rudens un pavasara semestrī. Pirmajā fāzē komandas strādā astoņas nedēļas, kuru laikā tiek nodrošinātas nodarbības par idejas validāciju, minimālo dzīvotspējīgo produktu, testēšanu un lietotāju atrašanu, cenu veidošanu u.c. Šīs fāzes laikā komandas tiekas ar uzņēmējiem “speeddating” ietvaros, kā arī apspriežas savā starpā, lai motivētu viens otru turpināt darbu pie idejas attīstības. Komandām vienmēr ir pieejams atbalsts un konsultācijas ar inkubatora darbiniekiem.

Astoņu nedēļu noslēgumā tiek rīkota “Demo diena”, kuras ietvaros īpaši izveidota komisija vērtē komandu darbu un sasniegto programmas laikā. Labākajām komandām ar augstāko potenciālu un inovatīvākiem risinājumiem tiek piešķirtas naudas balvas, kopējam balvu fondam veidojot 3500 EUR (1. vietai – 2000 EUR, 2. vietai – 1000 EUR un 3. vietai – 500 EUR). 15 labākās komandas tiek virzītas tālāk uz programmas otro fāzi – 16 nedēļu programmu.

16 nedēļu programma

16 nedēļu programmā turpinās darbs pie iesākto ideju attīstīšanas. Šajā posmā komandas turpina iegūt jaunas zināšanas nodarbībās, iepazīstoties jau ar tādām tēmām kā produkta tirgus atbilstība un tirgus izpēte, uz lietotāju vajadzībām vērstu produktu veidošana, biznesa modeļi un ienākumu plūsmas, mārketings u.c. Šajā fāzē komandas tiekas ar mentoriem un uzņēmējiem, kā arī savā starpā. Šīs fāzes ietvaros komandām tiek piešķirts finansējums 1800 EUR apmērā (katrai komanda) prototipa izstrādei, materiālu iegādei un konsultācijām. Papildus students var pieteikties trīs mēnešu stipendijai, kuras apmērs 3 mēnešu periodā ir 600 EUR (bakalaura un maģistra studiju studentiem) un 684 EUR (doktorantūras studentiem). Pēc 16 nedēļām, programmas noslēgumā, tiek rīkota “Demo diena”, kurā īpaši izveidota komisija izvērtē komandu sasniegto un piešķir naudas balvas 11 000 EUR apmērā (1. vietai – 5000 EUR, 2. vietai – 3500 EUR un 3. vietai – 2500 EUR).